Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/10/2019)

07/11/2019 In bài viết

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận (Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/10/2019)

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Cục Quản lý Chất lượng

File đính kèm