Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ Nhà giáo, Cán bộ quản lí giáo dục ở trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ.

15/10/2019 In bài viết

Trong những năm học qua, Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ đã chủ động, tích cực trong việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ Nhà Giáo nhằm đảm bảo thực hiện chương trình và sách giáo khoa phổ thông mới.

Khuyến khích, tạo điều kiện để giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng trên chuẩn.

Nhà trường động viên, khuyển khích giáo viên đi học trên chuẩn, nhất là học chuyên ngành về lí luận và phương phương pháp dạy học các môn học, tạo điều kiện trong việc phân công nhiệm vụ, sắp xếp thời khóa biểu…để giáo viên có điều kiện học tập, nghiên cứu.

Mặc dù tỉnh Phú Thọ không còn chính sách hỗ trợ kinh phí cho Nhà Giáo đi học tập trên chuẩn nhưng giáo viên của trường vẫn khắc phục khó khăn, tự bỏ kinh phí đi học tập.

Đến tháng 9 năm 2019 nhà trường có4 CBQL và 40 giáo viên (đủ biên chế), 100% giáo viên đều có trình độ đại học trở lên, trong đó trình độ thạc sỹ 17 và có 3 giáo viên đang học cao học, đến năm 2020 trường sẽ có 20 thạc sỹ.

Ngoài việc đi học trên chuẩn, nâng cao trình độ chuyên môn, nhiều giáo viên của trường còn tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp và nâng cao năng lực dạy học như: bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng ứng dụng CNTT, bồi dưỡng về Tiếng Anh, tiếng Dân tộc thiểu số. Đến nay 70% giáo viên của trường có thể giao tiếp được với học sinh bằng tiếng dân tộc thiểu số, 100% ứng dụng được CNTT trong dạy học, 100% có chứng chỉ Tiếng Anh bậc 1 và bậc 2, có 5 đ/c đang học Cử nhân Tiếng Anh.

Song song với việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dạy học và giáo dục học sinh thì công tác bồi dưỡng lí luận chính trị cho đội ngũ Nhà Giáo cũng được nhà trường rất quan tâm thực hiện, đến tháng 9/2019 đã có 17 giáo viên có trình độ trung cấp lí luận chính trị trở lên, trong đó 3 CBQL có trình độ cao cấp LLCT.

Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

Nhà trường duy trì sinh hoạt chuyên môn định kì 2 tuần 1 lần, nội dung sinh hoạt chuyên môn chủ yếu theo nghiên cứu bài học.

Nội dung SHCM theo nghiên cứu bài học được thực hiện theo 3 bước:

Bước 1: Tổ/nhóm chuyên môn lựa chọn những bài học/chủ đề khó, hoặc những chủ đề có điều kiện để áp dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, ứng dụng CNTT vào dạy học, sau đó tiến hành thảo luận, tìm tòi các giải pháp và thiết kế phương án dạy học (kế hoạch bài học), sau khi đã thống nhất phương án dạy học và xây dựng kế hoạch bài học, tổ/nhóm chuyên môn phân công 1 giáo viên dạy minh họa theo kế hoạch đã xây dựng.

Bước 2: Tổ/nhóm chuyên môn tiến hành dạy minh họa và dự giờ. Việc dự giờ chủ yếu quan sát nhằm phát hiện, ghi nhận các hoạt động học của học sinh và hiệu quả của kế hoạch bài học mà nhóm đã xây dựng, nhận ra những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế cần điều chỉnh.

Bước 3: Tổ/nhóm chuyên môn tiến hành thảo thuận về kết quả giờ dạy minh họa theo kế hoạch bài học đã xây dựng, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân…sau đó điều chỉnh lại kế hoạch bài học, thực hiện kế hoạch bài học ở những lớp khác, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch cho các bài/chủ đề dạy học khác.

Việc tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn đã tạo điều kiện để giáo viên được trao đổi, học tập lẫn nhau, phát huy vai trò của giáo viên cốt cán các bộ môn, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa các đồng nghiệp, bồi đắp lòng yêu nghề…

Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn mỗi năm học đăng ký thực hiện ít nhất 2 đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và triển khai hiệu quả vào thực tiễn dạy học, giáo dục học sinh.

Nội dung các đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề khó, vấn đề mới đặt ra trong thực tiễn dạy học như: dạy học tích hợp, xây dựng các chủ đề dạy học, dạy học theo dự án, áp dụng các hình thức dạy học mới, các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, ứng dụng CNTT trong dạy học, đổi mới KTĐG, tổ chức các hoạt động giáo dục…

Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm nhà trường đều thực hiện được 1 đề tài NCKH cấp ngành, được hội đồng khoa học của ngành đánh giá loại xuất sắc, năm 2018 có 1 SKKN cấp tỉnh. Trong khi đó, tất cả các trường THPT trong tỉnh hàng năm chỉ có từ 1-5 đề tài NCKH cấp ngành.

Nhà trường có câu lạc bộ NCKH, ngoài việc NCKH sư phạm ứng dụng còn có vai trò tư vấn, hướng dẫn học sinh tham gia nghiên cứu khoa học và tham gia cuộc thi KHKT, hàng năm học sinh của trường đều có từ 3-4 dự án KHKT dự thi cấp tỉnh, là 1 trong những trường có nhiều dự án dự thi nhất.

Hoạt động NCKH của trường đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của các thầy cô giáo.

Tổ chức các hoạt động thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

Thực hiện phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy học, hàng năm 100% giáo viên của trường đều đăng ký ít nhất 1 bài dạy,  hoặc hoạt động giáo dục được đổi mới sáng tạo, nhà trường công khai lịch thực hiện của các thầy cô để toàn trường theo dõi, phối hợp, giúp đỡ. Cuối học kì và cuối năm học tiến hành bình chọn những ý tưởng sáng tạo nhất để tuyên dương khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng.

Năm học 2017-2018 nhà trường được nhận Cờ của Bộ GD&ĐT, có 1 tổ chuyên môn và 2 giáo viên được nhận giấy khen của Giám đốc sở về đổi mới sáng tạo trong dạy học, năm học 2018-2019 có  1 tổ chuyên môn, 2 giáo viên được nhận giấy khen của Giám đốc sở, có 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT về đổi mới sáng tạo trong dạy học.

Việc đổi mới sáng tạo trong dạy học hiện nay ở nhà trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ đã trở thành việc làm thường xuyên, tự thân của một số thầy, cô giáo, đã có rất nhiều ý tưởng sáng tạo được thực hiện rất hiệu quả và đã tạo được cảm hứng cho các thầy cô giáo và các em học sinh trong quá trình dạy và học, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên.

Khi có các đợt tập huấn chuyên môn do Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tổ chức, nhà trường luôn cử giáo viên tham dự, khi về trường những giáo viên đi tập huấn có nhiệm vụ chia sẻ những kiến thức thu được cho giáo viên toàn trường.

Hằng năm, nhà trường thường tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyên môn cho giáo viên tại trường, khi đó trường mời một số giáo viên cốt cán của tỉnh đã tham gia các lớp tập huấn của Bộ về tập huấn cho giáo viên của trường, nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề mới như xây kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học, đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học, đổi mới KTĐG, dạy học tích hợp, tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới…Ngoài ra, nhà trường cung cấp tài liệu chuyên môn để giáo viên tự nghiên cứu, khuyến khích giáo viên nghiên cứu, tìm hiểu các thông tin, tư liệu về đổi mới chương trình, sách giáo khoa trên mạng Internet.

Nhà trường thường xuyên tổ chức cho giáo viên của trường đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với giáo viên các trường bạn, qua đó giúp giáo viên có điều kiện trao đổi, học hỏi lẫn nhau, hỗ trợ nhau thường xuyên trong quá trình dạy học, tổ chức dự giờ trực tuyến…

Bắng một số giải pháp chủ yếu đã thực hiện như đã nêu, đến nay Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ đã có một đội ngũ Nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, có năng lực dạy học và giáo dục học sinh tốt, có đạo đức nghề nghiệp và rất tâm huyết với nghề. Chắc chắn đội nghũ Nhà giáo của trường sẽ đáp ứng tốt việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa THPT mới từ năm 2022.