Kết quả thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 của khối Sở Giáo dục và đào tạo

30/63 sở giáo dục và đào tạo đã được biểu dương tại Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục vào ngày 06/8/2019.

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục, ngày 19/10/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 4843/BGDĐT-TĐKT về hướng dẫn thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và xét khen thưởng năm học 2018 - 2019 khối các sở giáo dục và đào tạo. Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo thực hiện theo 14 lĩnh vực công tác hoặc 13 lĩnh vực công tác đối với các sở giáo dục và đào tạo không thực hiện giáo dục dân tộc.

Các sở giáo dục và đào tạo đã cụ thể hóa các tiêu chí thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Để ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các sở giáo dục và đào tạo trong việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua của ngành trong năm học 2018 - 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xét và trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định tặng Cờ thi đua cho 07 sở giáo dục và đào tạo; tặng Bằng khen Bộ trưởng cho 23 sở giáo dục và đào tạo đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

07 đơn vị được tặng cờ thi đua gồm các sở giáo dục và đào tạo: Điện Biên, Yên Bái, Nam Định, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ.

23 đơn vị được tặng bằng khen của Bộ trưởng gồm các sở giáo dục và đào tạo: Lạng Sơn, Lai Châu, Bắc Giang, Tuyên Quang, Ninh Bình, Hà Nam, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, Đăk Nông, Kon Tum, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội.

Vụ Thi đua - Khen thưởng