Xin ý kiến nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động

19/06/2019 In bài viết

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với 01 tập thể đề nghị Huân chương Lao động hạng nhì thuộc Đại học Huế và 02 cá nhân đề nghị xét tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vụ Thi đua – Khen thưởng trân trọng đăng tải thông tin để xin ý kiến nhân dân.

Mọi thông tin xin gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng trước ngày 28/6/2019, địa chỉ: số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trân trọng!

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

(Vụ Thi đua khen thưởng)

File đính kèm