Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội tổng kết công tác thi đua - Khen thưởng năm 2018

30/03/2019 In bài viết

Sáng 29/3, hội nghị Tổng kết công tác thi đua - Khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội đã diễn ra tại Bộ GD&ĐT. Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, Đơn vị trưởng khối thi đua; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT T.Ư, Trưởng Ban TĐKT T.Ư đồng chủ chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội nhằm tổng kết, đánh giá các hoạt động về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và bàn phương hướng, nhiệm vụ của Khối thi đua năm 2019.


Toàn cảnh hội nghị tổng kết khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội

Phát biểu khai mạc hội nghị, với vai trò trưởng khối thi đua, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: Quán triệt Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, năm 2018 Khối thi đua các bộ, ngành KH-VH-XH đã thực hiện tốt 3 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng phát động: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào thi đua do các bộ, ngành phát động.

Thứ trưởng đánh giá các phong trào thi đua đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt, đã chú ý nhiều hơn đến việc đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, khắc phục bệnh thành tích; quan tâm phát huy tinh thần đoàn kết và giao lưu học hỏi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng giữa các bộ, ngành, đơn vị trong Khối thi đua.

Công tác khen thưởng cũng có nhiều đổi mới. Ngoài việc thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về công tác khen thưởng còn gắn việc khen thưởng với thực hiện các chỉ tiêu thi đua, hướng về cơ sở, tăng cường khen thưởng cho người trực tiếp lao động, sản xuất; bám sát các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; quan tâm đến việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.


Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Ghi nhận những đóng góp của Bộ GD&ĐT trong vai trò khối trưởng, Trưởng Ban TĐKT T.Ư Trần Thị Hà đánh giá Bộ GD&ĐT đã đưa ra những cam kết và thực hiện, tổ chức những hoạt động phong phú đa dạng, thiết thực.

Về phong trào của khối, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà cho rằng: các phong trào thi đua của từng đơn vị trong khối cũng đa dạng, thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong những nhiệm vụ của bộ, ngành mình.

Bộ Ngoại giao tiếp tục củng cố đưa quan hệ nước ta với các nước đi vào chiều sâu, tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại đa phương đa dạng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong các cơ chế quốc tế và trong chính sách của các đối tác;

Giáo dục, y tế đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động và đã có nhiều thành tựu; Bộ GD&ĐT có những thành tựu ở cả phổ thông và đại học, nhiều danh hiệu trên các sân chơi quốc tế của học sinh. Bộ đã khen thưởng, vinh danh kịp thời nhằm động viên, khuyến khích phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Năm 2018, ngành TTVHDL đã có những thành tích nổi bật trong bóng đá và những môn khác, Bộ đã kịp thời khen thưởng, động viên tinh thần các đơn vị, cá nhân đã kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần, ghi nhận thành tích của các VĐV...


Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khối thi đua.

Về phương hướng, nhiệm vụ thi đua trong năm 2019, Thứ trưởng Trần Thị Hà đề nghị các bộ, ngành xem xét lại nội dung, tiêu chí thi đua, các ngành nóng như Y tế, Giáo dục cần khen thưởng kịp thời, lấy những tấm gương tiêu biểu để nhân rộng trong toàn ngành; Cần khen thưởng kịp thời, khen nhiều hơn, nhất là những danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền của cấp trưởng Hội đồng thi đua cấp bộ, ngành mình;…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khối thi đua; triển khai kế hoạch và kí kết giao ước thi đua năm 2019 giữa các đơn vị trong khối thi đua.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục