Diễn đàn giáo dục thế giới: Giáo dục thế giới trước những thách thức mới

23/01/2019 In bài viết

Giáo dục luôn giữ phần trọng tâm trong kiến tạo tương lai nhưng cũng không tránh khỏi tác động của những thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Nhìn nhận các thay đổi, thách thức và xây dựng các chính sách phù hợp cho tương lai giáo dục là các nội dung chính được chia sẻ tại Diễn đàn Giáo dục thế giới đang diễn ra tại London - Vương quốc Anh. Đây là diễn đàn lớn nhất cho cấp Bộ trưởng giáo dục các nước trên thế giới được tổ chức thường niên.

 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục