Quảng Trị: Triển khai có hiệu quả Đề án ứng dụng CNTT trong giáo dục

07/12/2018 In bài viết

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục tại tỉnh Quảng trị.

 

(VTV)