Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

15/11/2018 In bài viết

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QPAN), Bộ GD&ĐT đã tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, 60 năm ngày giáo dục quốc phòng và an ninh - Ngày truyền thống Vụ Giáo dục QPAN và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dự và phát biểu chúc mừng.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục QPAN đã ôn lại truyền thống vẻ vang 74 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trải qua 74 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đội ta ngày càng lớn mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Vụ Giáo dục QPAN

Là một thành phần của Bộ GD&ĐT từ năm 1958 đến nay, giáo dục QPAN đã luôn được các thế hệ lãnh đạo Bộ, các bộ ngành, địa phương liên quan quan tâm giúp đỡ triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, các kế hoạch, chương trình hành động của Bộ GD&ĐT về giáo dục QPAN, về nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Vụ Giáo dục QPAN qua 60 năm xây dựng và trưởng thành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, chức năng, nhiệm vụ, thành phần, tổ chức lực lượng của Vụ luôn đổi mới cả về số lượng, chất lượng. Vụ Giáo dục QPAN đã và đang sát cánh cùng các đơn vị của Bộ, toàn ngành, phối hợp chặt chẽ với bộ ngành, TW và địa phương tích cực tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là một nội dung quan trọng trong củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Có ý nghĩa quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
cho Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Giáo dục QPAN

Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Thứ trưởng đề nghị các sĩ quan biệt phái ngành Giáo dục cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, của người Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới giáo dục.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Vụ Giáo dục QPAN và Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục QPAN.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đã tặng Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh những năm qua.

 

Trung tâm Truyền thông Giáo dục