Hướng dẫn về việc Thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

03/10/2018 In bài viết

Ngày 28/9/2018 Bộ GDĐT ban hành công văn hướng dẫn về việc Thực hiện nhiệm vụ về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

Cục CSVC

File đính kèm