Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQP và An ninh năm 2018

14/09/2018 In bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn đợt 1 từ ngày 23 tháng 7 năm 2018 đến ngày 27 tháng 7 năm 2018 tại Trường Đại học Vinh, thành phố Vinh; đợt 2 từ ngày 06 tháng 8 năm 2018 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018 tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 Hai đợt quân số tham gia 760 đồng chí thuộc 62 sở giáo dục và đào tạo; 80 trường cao đẳng, đại học; 25 trung tâm GDQPAN. Ban Tổ chức đã được sự giúp đỡ tận tình và tạo điều kiện thuận lợi của nhiều cơ quan và các đơn vị như: Tổng cục 2/ Bộ  Quốc phòng; Cục Chính trị/ Quân chủng Hải quân; Tổng cục An ninh/ Bộ Công an; Học viện Chính trị Quân sự; Học viện Kỹ thuật Quân sự; Trường Đại học Vinh; Trường Quân sự QK4; Trường Quân sự QK7; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trường Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.


Đồng chí Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh trao giải bắn súng K54 lớp tập huấn Đợt 2 tại thành phố Vũng Tàu

Trong quá trình tập huấn các học viên đã nghiên cứu một số nội dung mới nội dung, chương trình; tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan quốc phòng và an ninh Việt Nam; phương pháp giảng dạy lịch sử quân sự hiện đại; chủ quyền biển đảo Việt Nam; âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, các tình huống bảo vệ Tổ quốc; phòng, chống tội phạm công nghệ cao, khủng bố, ma túy, bạo lực học đường cho học sinh, sinh viên. Cả 2 đợt tập huấn thực hiện đúng, đủ nội dung chương trình theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Đặc biệt tổ chức bắn đạn thật thiết thực, hiệu quả và an toàn. Đây là những nội dung rất quan trọng để làm cơ sở tổ chức tập huấn của các đơn vị và giảng dạy cho học sinh, sinh viên.


Cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN 

Để công tác GDQPAN tiếp tục được thực hiện nền nếp, hiệu quả Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị như sau:

1. Tổ chức tập huấn phổ biến nội dung mới cho cán bộ, giáo viên, giảng viên thuộc đơn vị mình, làm tốt công tác giảng dạy cho học sinh, sinh viên tại các sở GDĐT, trong nhà trường và các trung tâm GDQPAN.

2. Tham mưu xây dựng các kế hoạch, chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giảng viên thực hiện Thông tư số 02 và 03 về GDQPAN. Xây dựng các kế hoạch gắn liền với khu vực phòng thủ; kế hoạch phòng chống tội phạm; phòng chống khủng bố; phòng không nhân dân theo hướng dẫn của Bộ.

3. Hoạt động GDQPAN lập kế hoạch kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống GDQPAN Ngành Giáo dục và Đào tạo (19/11/2018) cấp sở, cấp trường, trung tâm GDQPAN thiết thực và hiệu quả.

 

Lê Hồng Minh

(Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh)