Bộ tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Hướng dẫn tải tài liệu về bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các sở giáo dục và đào tạo và đội ngũ giáo viên thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung bồi dưỡng 3) theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý đăng tải 206 modun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để các đơn vị, cá nhân tải về làm tài liệu sử dụng.

Xin tải tài liệu theo link gửi kèm (Mật khẩu để mở file PDF: 123456)

 >tai lieu GDTX<

 >tai lieu Mamnon<

 >tai lieu Tieuhoc1<

 >tai lieu Tieuhoc2<

 >tai lieu THCS<

 >tai lieu THPT<

 

 

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý