Hà Nội: Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thạch Thất hưởng ứng chương trình “Quốc gia khởi nghiệp”

28/02/2018 In bài viết

Học tập tinh thần khởi nghiệp của Isarel, hưởng ứng trào lưu khởi nghiệp thành công từ Mỹ, Hàn Quốc, Singapo, Nhật Bản..., Đảng, Chính phủ rất quan tâm đến việc xây dựng trào lưu quốc gia khởi nghiệp trong mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là việc tăng cường hỗ trợ học sinh, sinh viên được tiếp cận với môi trường kinh doanh, tìm hiểu về kinh doanh từ đó xây dựng tền đề khởi nghiệp cho các đối tượng này.

Giáo dục kinh doanh trong trường học là chương trình giáo dục nhằm trang bị cho người một số kiến thức cơ bản, thực tế về cơ hội, thách thức, quy trình, đặc điểm, thái độ và kĩ năng cần thiết đối với người làm kinh doanh. Theo Trung tâm Đào tạo Quốc tế (ITC), một cơ quan trực thuộc Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), giới thiệu kiến thức kinh doanh vào nhà trường, các cơ sở đào tạo nghề và kỹ thuật là sự chuẩn bị cho học viên tình huống tự tạo việc làm khi việc làm ở khu vực công không nhiều. Nó cũng có thể khuyến khích nhiều nam/nữ thanh niên thành lập doanh nghiệp riêng của mình.


Các đội thuyết trình về ý tưởng kinh doanh

Khi có nhiều người tự tạo việc làm cho mình và tạo việc làm cho người khác qua hình thức thành lập doanh nghiệp mới, số lượng người thất nghiệp sẽ giảm đi. Nhằm khuyến khích tinh thần tự thân lập nghiệp của học sinh, tạo ra môi trường thuận lợi để học sinh phát triển ý tưởng khởi nghiệp, ngày 01/02/2018, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Thạch Thất đã tổ chức cuộc thi kiến thức cơ bản về Giáo dục khởi nghiệp. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 390 học sinh khối 12 của 09 lớp tham gia.

Cuộc thi được chia làm 3 phần: Thi lý thuyết (học sinh thể hiện được kiến thức khởi nghiệp của mình qua trả lời các câu hỏi trắc nghiệm); Ý tưởng khởi nghiệp (học sinh thể hiện được kiến thức khởi nghiệp qua thuyết trình về ý tưởng kinh doanh một loại sản phẩm cụ thể); Trải nghiệm (học sinh vận dụng thực tế về tổ chức sản xuất và kinh doanhnhư: thành lập doanh nghiệp; tổ chức sản xuất; tiêu thụ sản phẩm; tính toán lợi nhuận,…).

Cuộc thi đã góp phần tích cực vào việc đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục khởi nghiệp tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường phổ thông nhằm tạo lập một thế hệ học sinh có tinh thần, kiến thức, kỹ năng cần thiết để khởi nghiệp thành công.

Ban Biên tập Vụ GDTX