Thông báo danh sách thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2018

30/01/2018 In bài viết

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc;
  - Các đại học, trường đại học có trường THPT Chuyên

Thực hiện Quy chế thi chọn học sinh giỏi các quốc gia hiện hành, Hội đồng chấm thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2018 đã hoàn tất việc chấm thi, lên điểm và trình lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả.

Căn cứ kết quả đã được phê duyệt, Cục Quản lý chất lượng thông báo tới các đơn vị danh sách các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2018 đã được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (có danh sách gửi kèm).

Trân trọng./.

Nội dung chi tiết xem trong link gửi kèm./.

https://goo.gl/T4jMaZ

Cục Quản lý chất lượng