Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư 44

09/01/2018 In bài viết

Tăng cường công tác tham mưu cho cấp uỷ, UBND trong việc ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản cần thiết để hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Sáng ngày 26/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Thông tư số 44/2014/TT-BGD ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “ Cộng đồng học tập ” cấp xã. Đến dự Hội nghị có GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Nguyễn Công Hinh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT, đại diện một số bộ, ban, ngành; lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo, lãnh đạo phòng GDTX, lãnh đạo Hội khuyến học các tỉnh/thành phố. 


Ông Nguyễn Công Hinh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Vụ trưởng Nguyễn Công Hinh nhấn mạnh: Xây dựng xã hội học tập là chủ trương lớn, đúng đắn của Ðảng và Nhà nước ta nhằm tạo cơ hội cho tất cả mọi người từ trẻ đến già thường xuyên học tập, học suốt đời để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Khác với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam chủ trương xây dựng xã hội học tập từ cơ sở. Từ việc xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập cấp xã. Ngày 12/12/2014, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 44/2014/TT-BGD ngày 12/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “ Cộng đồng học tập ” cấp xã (Thông tư 44) với mục đích giúp các địa phương đánh giá thực chất kết quả xây dựng xã hội học tập tại địa phương, làm căn cứ để hoạch định, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng xã hội học tập nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nhân trên địa bàn.

Các tiêu chí đề ra theo Thông tư 44 đã huy động được các tổ chức chính trị, đoàn thể và toàn xã hội tham gia xây dựng phong trào học tập suốt đời, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Tại báo cáo sơ kết, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GDĐT đã đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố trong việc phối hợp với sở GDĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản cần thiết để hướng dẫn triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; tổ chức Hội nghị quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nội dung, kế hoạch triển khai đại trà; quán triệt 15 tiêu chí, cách thu thập minh chứng và quy trình đánh giá.

Sau 02 năm triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, các địa phương bước đầu đã xác định được tính phù hợp và tính khả thi của các tiêu chí, các minh chứng, quy trình đánh giá, cách cho điểm, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; xác định được vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, của Hội khuyến học, ngành Giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong quá trình tổ chức đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại: nhận thức của một bộ phận không nhỏ cán bộ các cấp về lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế, nên chỉ đạo triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã chưa thật tốt, kết quả không cao; ngành Giáo dục một số địa phương chưa tích cực vào cuộc, chưa chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm; chưa chủ động phối hợp, hỗ trợ Hội khuyến học trong quá trình tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Công tác hướng dẫn, chỉ đạo triển khai đại trà đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã ở một số địa phương còn chậm; một số địa phương còn chạy theo số lượng, thành tích, việc đánh giá, xếp loại chưa thực sự khách quan; nhiều nơi còn giao khoán cho ngành giáo dục và Hội khuyến học nên trong công tác tham mưu thực hiện còn nhiều khó khăn, hiệu quả đạt được không như mong muốn; Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp xã ở nhiều địa phương còn chưa thực sự nắm chắc quy trình tổ chức đánh giá, cách thức thu thập, tập hợp minh chứng và cho điểm cụ thể từng tiêu chí, chỉ số, do đó việc đánh giá, xếp loại ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn; sự phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo chưa chặt chẽ, một số ngành chưa thực sự vào cuộc; Thời điểm đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã diễn ra trước thời điểm bình xét, công nhận gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa và kết quả điều tra, công nhận hộ nghèo, cận nghèo; đánh giá kết quả Phổ cập giáo dục – Xoá mù chữ nên khó khăn cho việc tổng hợp số liệu; Nguồn kinh phí thực hiện Thông tư 44 còn rất hạn hẹp, gây khó khăn trong công tác tổ chức tuyên truyền, hội nghị, in ấn tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Phạm Tất Dong nêu: Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 44, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã. Thông tư 44 đã ghi rõ trách nhiệm của ngành Giáo dục, trách nhiệm của Hội khuyến học, trách nhiệm của UBND các cấp,... Vì vậy, Hội khuyến học và ngành Giáo dục cần làm tốt công tác tham mưu với các cấp chính quyền cách tổ chức, triển khai thực hiện đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của công tác xây dựng các mô hình học tập; ban hành chỉ thị, nghị quyết, công văn chỉ đạo; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, khả thi và đưa vào chương trình phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương để triển khai thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban ngành, tổ chức hội, đoàn thể, trường học có liên quan, tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ,...

Nguyễn Xuân Thủy - Vụ Giáo dục Thường xuyên