Kiểm tra về công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên với ngành Giáo dục và Đào tạo Nam Định

04/01/2018 In bài viết

Ngày 27/12/2017, Đoàn kiểm tra về công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên do ông Bùi Văn Linh – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Nam Định.


Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường THCS Nam Đào, Nam Định

Tại trường THCS Nam Đào (huyện Nam Trực), đoàn đã lắng nghe báo cáo về những thành tích đạt được cũng như những tồn tại khó khăn của nhà trường. Ông Vũ Tiến Lưỡng – Hiệu trưởng cho biết: “Ngay từ đầu năm, nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai nghiêm túc việc này. Nội dung tuyên truyền xung quanh việc phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập, việc làm. Đặc biệt nhà trường chú ý đến việc tăng cường tuyên truyền thực hiện trường học an toàn và phòng chống tai nạn, thương tích, bạo lực học đường”.

Cũng theo ông Lưỡng, nhà trường cũng còn gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất hạn chế, các câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ cho học sinh còn thiếu…

Về phía sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, ông Cao Xuân Hùng – Giám đốc sở GD&ĐT cho biết địa phương thời gian qua đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, sát với thực tiễn. Loại bỏ những hoạt động mang tính hình thức mà triển khai những việc làm ý nghĩa, thiết thực với học sinh, sinh viên và người dân. Về công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho HSSV, ngành giáo dục Tỉnh đã tích cực đổi mới trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tích hợp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các môn học, đảm bảo an ninh chính trị, ngăn ngừa học sinh đánh nhau; biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương; tiếp tục triển khai và đưa các nội dung phòng trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong nhà trường.

Sở tổ chức các cuộc thi cấp tỉnh nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh, sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng mềm, thành lập câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, ông Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận địa phương còn nhiều hạn chế, thiếu sót như công tác phối hợp giữa các ban ngành còn chưa hiệu quả; một bộ phận không nhỏ HSSV có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, mắc tệ nạn xã hội…

Qua công tác kiểm tra thực tế, cũng như báo cáo của địa phương, ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục Nam Định đã đạt được trên lĩnh vực giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống cho HSSV, trong việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Điều này đã thể hiện sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh Nam Định...

Tin tưởng rằng những kết quả mà trường THCS Nam Đào nói riêng cũng như sở GD&ĐT tỉnh Nam Định nói chung sẽ được nhân rộng lan tỏa, tạo ra hiệu ứng tốt trong HSSV toàn tỉnh. Đồng thời, đánh giá công tác triển khai thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục của Nam Định nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và HSSV.

Tỉnh Nam Định thuộc trong số ít các địa phương đã hỗ trợ hoàn toàn từ ngân sách để mua tài liệu “Bác Hồ và những câu chuyện đạo đức, lối sống” để phát cho các em học sinh sử dụng, học tập… Đánh giá công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong toàn ngành GD&ĐT Nam Định

Trong thời gian tới, để làm tốt hơn công tác giáo dục LTCM, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống thời gian tới cho HS tại tỉnh Nam Định, ông Bùi Văn Linh đề nghị Sở GD&ĐT chú ý làm tốt vai trò chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đôn đốc các sở, ban ngành của tỉnh tích cực thực hiện và báo cáo kết quả đạt được trong triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg hằng năm; ngoài ra Sở còn chủ trì triển khai các nhiệm vụ - giải pháp đối với các cơ sở giáo dục của tỉnh nhà.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tiếp tục triển khai và kiểm tra kế hoạch của các đơn vị giáo dục trong công tác thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu của ngành GD&ĐT triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2015-2020; chú trọng việc tiếp tục chỉ đạo dạy và hát Quốc ca trong HSSV, cán bộ giáo viên, phân công HS trực tiếp tham gia lao động, giữ gìn, bảo vệ môi trường; đánh giá chất lượng, hiệu quả các nội dung trọng tâm và chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án năm học 2017-2018. Tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành (Tỉnh đoàn, Sở VHTTDL, Sở TTTT…) để triển khai đồng bộ các nội dung của Quyết định số 1501/QĐ-TTg; Tăng cường phát hiện các việc làm tốt, tấm gương sáng trong nhà giáo-học sinh để tuyên truyền, vinh danh tạo sự lan tỏa những giá trị nhân văn rộng rãi trong HSSV và toàn XH; quan tâm và phối hợp cùng Tỉnh đoàn chỉ đạo việc lựa chọn các đoàn viên – học sính THPT ưu tú để bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới cho các trường đại học…

Vụ Giáo dục Chính trị Công tác HSSV