Hội thảo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và định hướng tư tưởng chính trị HS, SV thông qua môi trường mạng

02/01/2018 In bài viết

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị; tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở các nhà trường được chú trọng thực hiện thông qua nhiều hình thức ngoại khoá sinh động và hấp dẫn.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HS, SV (Bộ GD&ĐT) cùng với Cục An ninh chính trị nội bộ - A83 (Bộ Công an) đã tổ chức Hội thảo công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trường học và định hướng tư tưởng chính trị của HS, SV thông qua môi trường mạng tại 2 khu vực, miền Bắc (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, ngày 8/12/2017) và miền Nam (tại Sở GD&DDT Cần Thơ, ngày 12/12/2017).

Chủ trì tại Hội thảo tại khu vực miền Bắc có ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HS, SV (Bộ GD&ĐT); phía Bộ Công an có Đại tá, TS. Nguyễn Bạch Đằng - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A83); PGS. TS. Nguyễn Quang Huy - Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2;  lãnh đạo Phòng PA 83 của Công an 10 tỉnh, Phòng Chính trị - Tư tưởng các Sở GD&ĐT; các trường ĐH, học viện; các đồng chí Bí thư Đoàn TN trong các cơ sở đào tạo khu vực phía Bắc.


Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV, Bộ GD&ĐT - phát biểu tại Hội thảo

Chủ trì tại Hội thảo tại khu vực miền Nam có ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HS, SV (Bộ GD&ĐT); phía Bộ Công an có Đại tá Văn Công Minh - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A83); bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ; cùng đại diện lãnh đạo PA83, Phòng Chính trị tư tưởng các Sở GD&ĐT; các trường ĐH, học viện; các đồng chí Bí thư Đoàn TN trong các cơ sở đào tạo khu vực phía Nam.Hội thảo đã tập trung đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục (TTLT số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 28/8/2015); Kế hoạch phối hợp số 1082/KH-BGDĐT-TWĐTN ngày 27/11/2014 giữa Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên mạng Internet cho thanh, thiếu niên trong trường học; đại diện các Đại học, học viện, các sở GD&DDT, phòng PA83 của Công an các tỉnh, Bí thư Đoàn TN các cơ sở đào tạo đã phát biểu tham luận và tiến hành thảo luận sôi nổi về các kết quả đã đạt được, các tồn tại, hạn chế; kiến nghị các giải pháp để tăng cường hiệu quả công tác triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và định hướng tư tưởng chính trị HS, SV thông qua môi trường mạng trong thời gian tới.

Hội thảo thống nhất nhận định, sau 02 năm thực hiện TTLT số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 28/8/2015; các sở GD&ĐT, các nhà trường và công an địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học được giao cho mỗi Ngành. Các Sở GDĐT đã chủ động phối hợp với Công an tỉnh/thành phố tổ chức sơ kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học và ban hành Quy chế phối hợp mới theo đúng tinh thần, trách nhiệm được giao tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BCA về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học; định kỳ tổ chức họp giao ban để nắm tình hình triển khai thực hiện. Các trường đại học, cao đẳng sư phạm đã phối hợp với công an ở địa phương, cơ sở làm tốt công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, kiểm tra, quản lý sinh viên và trấn áp các đối tượng xấu bên ngoài nhà trường. Lực lượng Công an đó giúp nhà trường huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bảo vệ và Đội Thanh niên xung kích bảo vệ an ninh; thường xuyên trao đổi với nhà trường về các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và hoạt động của tội phạm, để phối hợp tổ chức các biện pháp phòng ngừa.


Toàn cảnh Hội thảo tại Trường ĐSP Hà Nội 2

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị; tuyên truyền, giáo dục phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở các nhà trường được chú trọng thực hiện thông qua nhiều hình thức ngoại khoá sinh động và hấp dẫn. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục và ngành Công an ở một số địa phương, cơ sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: một số trường học chưa có quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự với Công an cấp quận, phường, xã.

Công tác tổ chức nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của HSSV chưa thường xuyên, liên tục nên chưa chủ động phát hiện được những nguy cơ để chủ động phối hợp xử lý; còn diễn ra tình trạng mất an toàn trường học...

Bên cạnh đó, công tác tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác thông tin trên Internet cho thanh thiếu niên trong trường học (theo Kế hoạch số 1082/KH-BGDĐT-TWĐ ngày 27/11/2014) sau 3 năm triển khai cũng đã đạt được các kết quả tích cực: các trường ĐH, CĐ sư phạm đã tổ chức hiệu quả việc giáo dục, tuyên truyền và quản lý HSSV thông qua môi trường mạng (nhất là qua mạng xã hội); hàng ngày thường xuyên cập nhật thông tin trên Internet và mạng xã hội để nắm tình hình diễn biến tư tưởng, lối sống của HSSV; những vấn đề khó khăn, bức xúc của HSSV được chia sẻ qua mạng xã hội để kịp thời tư vấn, giải đáp những phản ánh, khiếu nại của HSSV liên quan đến việc học tập và rèn luyện, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xấu ảnh hưởng đến HSSV, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch… không để HSSV sử dụng trang web, mạng xã hội để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật; các cuộc thi trực tuyến cũng được tổ chức nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV.

Tuy vậy, việc nắm bắt thông tin và định hướng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV thông qua môi trường mạng gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là môi trường mạng rất rộng lớn, nhân lực và tài chính để duy trì và cập nhật thông tin, rà soát, phân loại, xử lý còn nhiều hạn chế; công tác phối hợp các lực lượng bên trong và bên ngoài nhà trường còn thiếu gắn kết. Bên cạnh đó, HSSV chưa chủ động trong việc cung cấp các thông tin về diễn biến tư tưởng, tâm lý trước những tác động tiêu cực…


Đại tá Nguyễn Bạch Đằng - Phó Cục trưởng A83 (Bộ Công an) phát biểu tại Hội thảo

Để tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và định hướng tư tưởng chính trị HS, SV thông qua môi trường mạng; các Thông tư, Kế hoạch liên ngành giữa Bộ GDĐT với Bộ Công an, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khắc phục các hạn chế và triển khai hiệu quả trong thời gian tới, lãnh đạo của Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HS, SV (Bộ GD&ĐT) và Cục An ninh chính trị nội bộ - A83 (Bộ Công an) đã thống nhất đề nghị các Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ sư phạm, PA83 các tỉnh, tổ chức Đoàn trong các trường học triển khai các nội dung như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề chủ quyền biển đảo, vấn đề dân tộc, tôn giáo..., các giải pháp của Chính phủ về việc tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội... không để học sinh, sinh viên bị lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Tổ chức truyền thông tích cực, chủ động cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin chính thống về các hoạt động của cơ sở giáo dục, các tấm gương người tốt-việc tốt để hạn chế tác hại của các thông tin xấu, độc, xuyên tạc trên mạng xã hội đối với HSSV, CBGV.

2. Tiếp tục tổ chức quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học và việc nắm bắt, định hướng tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của HSSV đến từng tổ chức, cá nhân liên quan. Nhiệm vụ này cần đặt dưới sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo nhà trường; sự chủ động, phối hợp tích cực của tổ chức Đoàn, Hội trong trường học và sự tham gia tích cực của người học tronh việc đảm bảo an ninh, trật tự trường học.

3. Nâng cao hiệu quả việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên thông qua môi  trường mạng, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh địa phương chỉ đạo tổ chức Đoàn và Hội sinh viên nhà trường kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả của “Tổ thăm dò dư luận sinh viên”. Tăng cường đối thoại, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của sinh viên thông qua các trang web, diễn đàn trên mạng internet... nhằm phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh trong HSSV.

Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin nhanh, hiệu quả Sở GD&ĐT và PA83, các trường học; tổ chức giao ban hai cơ quan để kịp thời nắm bắt tình hình và phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc.

4. Cần rà soát, kiểm tra và tiến hành thủ tục theo qui định của pháp luật về việc tiếp nhận, cấp phát học bổng tài trợ của các cá nhân, tổ chức cho HSSV; các trường cần phối hợp với cơ quan công an ở địa phương hướng dẫn các nhà tài trợ và thực hiện đúng trình tự, thủ tục cấp phát học bổng, kiên quyết không chấp thuận các học bổng vi phạm nguyên tắc, có dấu hiệu, nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

5. Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma tuý giai đoạn 2016-2020 theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và của Bộ GD&DDT; trong đó: chú trọng các giải pháp phối hợp phòng ngừa tình trạng học sinh đánh nhau, vi phạm pháp luật. Mỗi nhà trường cần có phương án kế hoạch phối hợp cụ thể với chính quyền, công an và các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc phát hiện sớm nguy cơ, phối hợp ngăn chặn tình trạng này.


Bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phát biểu tại Hội thảo

6. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện TTLT số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 28/8/2015: kiện toàn Ban chỉ đạo phối hợp liên ngành; Rà soát lại các nội dung phối hợp của nhà trường và cơ quan công an; Phân công trách nhiệm rõ ràng đối với mỗi bên; Định kỳ họp giao ban, kiểm điểm đánh giá việc phối hợp thực hiện; Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư liên tịch (giai đoạn 2015-2018) và báo cáo lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Bộ Công an.

7. Bộ GD&DDT, Bộ Công an sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về việc nhận diện các vấn đề về an ninh chính trị, ATXH cho đội ngũ cán bộ theo dõi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong các cơ sở giáo dục; nghiên cứu biên soạn các tài liệu kịp thời cung cấp thông tin định hướng giáo dục tư tưởng, chính trị cho HSSV.

8. Tăng cường năng lực khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội cho cán bộ, giáo viên, cán bộ Đoàn – Đội – Hội, HSSV; chủ động khai thác ngay lợi thế của mạng xã hội để cung cấp thông tin, điều hành hoạt động và tuyên truyền các nội dung nhanh, hiệu quả đến HSSV; coi đây cũng là một công cụ quản lý HSSV hiệu quả.

9. Tăng cường sự tham gia của xã hội, gia đình, nhất là phụ huynh học sinh trong việc nắm bắt kịp thời các diễn biến tâm lý trong tình cảm, tư tưởng, các khó khăn và bức xúc của HS trong gia đình và trên mạng xã hội, để có giải pháp xử lý kịp thời, thỏa đáng...

VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CT HỌC SINH, SINH VIÊN