Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

11/10/2017 In bài viết

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công trực tiếp công dân năm 2017 của Lãnh đạo Bộ như sau:


Thông tin cụ thể xem file đính kèm.

Thanh tra Bộ GD&ĐT

File đính kèm