Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

Trong 2 ngày (11, 12/10), tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XV, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khóa XV; bầu Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam khóa XVI, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.   

  Lãnh đạo Bộ GDĐT tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đồng chí Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Bộ GDĐT, Nguyên Chủ tịch CĐGD Việt Nam; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục Bộ GDĐT, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, lãnh đạo một số trường đại học, đặc biệt là 250 đại biểu chính thức là những cán bộ công đoàn tiêu biểu từ CĐGD các tỉnh, thành phố, công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch CĐGD Việt Nam nhấn mạnh: trong bối cảnh khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, Đại hội sẽ rút ra bài học kinh nghiệm, xác định và triển khai nhiệm vụ, giải pháp cho một nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023–2028

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hoàng Anh, Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2018-2023 phương hướng, nhiệm vụ, các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp CĐGD Việt Nam đã tập trung vào công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và CBNGNLĐ, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định đã đạt được những kết quả tích cực; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động luôn đổi mới; công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” tiếp tục đổi mới, góp phần chăm lo, phát triển đội ngũ nữ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ… Xây dựng cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phong cách làm việc của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ hiện đại, lớn mạnh; tiếp tục khẳng định vị thế của CĐGD Việt Nam là trung tâm tập hợp, đoàn kết đội ngũ CBNGNLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

Đồng chí Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch CĐGD Việt Nam trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Việt Nam khóa XV trình Đại hội XVI CĐGD

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao những kết quả mà CĐGD Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đã phối hợp các Vụ, Cục chức năng của Bộ GDĐT thực hiện tốt các nội dung kế hoạch, chương trình của Ngành.

Thứ trưởng cũng đề nghị trong nhiệm kỳ mới, CĐGD Việt Nam tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Ban cán sự Đảng Bộ GDĐT cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội thành chương trình hành động cụ thể khả thi thiết thực. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức công đoàn là đại diện bảo vệ chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBNGNLĐ trong ngành, tham gia đề xuất xây dựng các quy định chính sách đối với nhà giáo, giám sát việc thực hiện chính sách trong các cơ sở giáo dục đặc biệt tập trung cho việc góp ý hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GDĐT, đặc biệt là dự thảo Luật Nhà giáo trình Quốc hội ban hành.

Đồng thời, làm tốt hơn nữa cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, kịp thời động viên hỗ trợ nhà giáo gặp khó khăn hoạn nạn. Quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của nhà giáo, thực sự trở thành điểm tựa cho nhà giáo trước những áp lực của công việc và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối với ngành, với nghề. Phát hiện bồi dưỡng nhân rộng tôn vinh các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt trong đội ngũ nhà giáo.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ GDĐT phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, CĐGD Việt Nam đã nêu các kiến nghị, đề xuất của cán bộ, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục đối với Đảng, Nhà nước, Bộ GDĐT, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cụ thể, Đề nghị Đảng, Nhà nước khi thực hiện cải cách tiền lương, xây dựng thang bảng lương mới thì xếp thang bảng lương của nhà giáo cao nhất và đảm bảo nhà giáo sống được bằng đồng lương của mình. Đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Lao động hiện hành cần điều chỉnh một số nội dung về đối tượng trong danh mục nhóm lao động nặng nhọc, độc hại, theo đó đưa giáo viên mầm non vào nhóm đối tượng này để họ được nghỉ hưu ở tuổi 55. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương không thực hiện tinh giản biên chế giáo viên một cách cơ học để đảm bảo đủ tỉ lệ giáo viên đứng lớp nhằm thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình - sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Đề nghị Bộ GDĐT nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nghiên cứu, xây dựng và ban hành chính sách tiền lương mới, trong đó quan tâm đến thang, bảng lương đối với nhà giáo phải đảm bảo để họ sống được bằng đồng lương, đồng thời để thu hút và giữ chân giáo viên, giảng viên với nghề dạy học. Có chế độ đối với nhân viên là cô nuôi ở các trường mầm non, trong đó đưa đối tượng này vào diện biên chế hoặc có cơ chế để hợp đồng dài hạn…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐGDVN nhiệm kỳ 2023-2028

Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương quan tâm bố trí nguồn lực đảm bảo các thiết chế, điều kiện và môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe đối với CBNGNLĐ…

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Kết quả 30 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam; 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại hội đã tiến hành Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất. Tại Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ CĐGD Việt Nam khóa XVI, gồm 7 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Ân giữ chức Chủ tịch; đồng chí Đặng Hoàng Anh và đồng chí Lê Thị Mai Oanh giữ chức Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI, gồm 8 đồng chí và bầu đồng chí Trần Mạnh Thắng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XVI.

Ban Chấp hành CĐGD Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Đại hội XVI CĐGD Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, CBNGNLĐ và tổ chức công đoàn trong ngành Giáo dục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, ra sức thi đua phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn và ngành Giáo dục ngày càng vững mạnh và phát triển; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI CĐGD Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo, đáp ứng với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam

In trang