Hội nghị BCH Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT lần thứ nhất năm 2019

Ngày 18/4, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch động Công đoàn năm 2019 với những mục tiêu nhiệm vụ cụ thể theo chủ đề năm hướng tới.

Đồng chí Trịnh Hoài Thu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn cơ quan Bộ, Phó trưởng Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Bộ, Phó trưởng các Ban chuyên môn công đoàn cơ quan Bộ, đại diện BCH công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ quan Bộ và Chủ tịch công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT đã thông qua chương trình công tác công đoàn năm 2019 với một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm  năm 2019; Xây dựng và ban hành Chương trình công tác Công đoàn cơ quan Bộ năm 2019; Tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XII cho quần chúng là đoàn viên công đoàn; Tổng kết đợt thi đua thực hiện VHCS và Tổ chức Hội thi “Nét đẹp công sở” Chào mừng kỷ niệm Ngày nhà Giáo Việt Nam 20/11…

Cũng tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các nội dung dự thảo Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ, nội dung “Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn cơ quan Bộ”, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn…

(Công đoàn cơ quan Bộ)