Đoàn Thanh niên Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 2018

Chiều 19/3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Thứ trưởng Lê Hải An tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên, chương trình công tác đoàn năm 2018 được triển khai đồng đều trên các mặt công tác, nhất là công tác tổ chức xây dựng đoàn.


Toàn cảnh hội nghị

Các cấp đoàn đã tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác đoàn viên, công tác cán bộ đoàn, kịp thời nắm tình hình tổ chức cơ sở đoàn; đặc biệt là chỉ đạo các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên tập trung tối đa vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền giáo dục; các hoạt động phong trào ngày càng phát triển, rõ nét, đồng đều, có chiều sâu.

Đánh giá Chương trình công tác năm 2019 đã đề ra 9 mục tiêu xác thực, Thứ trưởng Lê Hải An cho rằng cần có các hoạt động, phong trào đi sâu vào các hoạt động chuyên môn, công việc để vừa hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao, vừa hoàn thành công tác đoàn.

Thứ trưởng lưu ý các đề xuất, kiến nghị của Đoàn trong phần thảo luận tại Hội nghị cần được làm cụ thể, chi tiết hơn. Khẳng định Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ sẽ luôn đồng hành với tuổi trẻ Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng cũng hi vọng Đoàn Thanh niên Bộ GD&ĐT là một tập thể đoàn kết, tiếp tục đổi mới để có thể hoàn thành các nhiệm vụ công việc cũng như công tác đoàn.

Nhân dịp này, Đoàn Khối cơ quan Trung ương đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018; Đoàn Thanh niên Bộ tặng giấy khen cho 11 tập thể và 34 cá nhân các cơ sở đoàn trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục