Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII

Sáng 19/2, Ban Cán sự Đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản đã được Hội nghị Trung ương 8, khoá XII thông qua, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Qua đó, chủ động xây dựng chương trình hành động, vận dụng, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trong các nội dung Nghị quyết vào tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị; đưa các chủ trương, đường lối, mục tiêu đi vào cuộc sống.


Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt triển khai  Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII và đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Bộ, cơ quan Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.


Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã được học tập, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.


Thứ trưởng Lê Hải An nhận quyết định tham gia Ban Thường vụ
và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015
-2020

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương đã công bố Quyết định số 1662/QĐ/ĐUK ngày 25/01/2019 chuẩn y bổ sung đồng chí Lê Hải An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục