Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế văn hóa công sở

Ngày 19/10, Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ GD&ĐT. Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị sơ kết

Tại hội nghị, Báo cáo sơ kết đã tổng kết lại những điểm tích cực cũng như hạn chế, bất cập của Quy chế trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất bổ sung hoàn thiện Quy chế, phù hợp với tình hình thực tế.

Qua các tham luận và phát biểu trao đổi trực tiếp tại hội nghị, nhìn chung việc thực hiện quy chế cũng đã có nhiều kết quả tích cực, cảnh quan, môi trường làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan đã được cải thiện tương đối đồng bộ, khang trang sạch đẹp đáp ứng nhu cầu công tác.

Các ý kiến của đại biểu tham dự cũng chỉ rõ để thực hiện tốt hơn nữa Quy chế văn hóa công sở trong cơ quan Bộ, ngoài việc thường xuyên giáo dục nâng cao văn hóa cho các đối tượng giao tiếp ở công sở còn cần chú ý tới những quy tắc, quy chuẩn ứng xử của văn hóa công sở do Nhà nước quy định và các chế tài xử lý vi phạm cũng như khen thưởng, động viên kịp thời.


 Đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị tổ chức công đoàn cần tham mưu chuyên môn, lãnh đạo đơn vị xây dựng, hoàn thiện các quy định về văn hóa công sở; xây dựng môi trường làm việc của cán bộ, công nhân viên chức lao động văn minh góp phần thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan đơn vị.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng và thực hiện văn hóa công sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục