Tổng kết công tác công đoàn cơ quan Bộ GDĐT năm 2019

Sáng 10/1, Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Theo báo cáo của Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT, một trong những kết quả nổi bật trong công tác công đoàn năm 2019 là chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Năm qua, Công đoàn đã tích cực phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc sử dụng hợp lý, hiệu quả quỹ phúc lợi cơ quan theo quy định hiện hành.


Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT đã tặng giấy khen cho cá nhân, tập thể công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019

Trong năm, Công đoàn cơ quan Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống tinh thần thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn trong cơ quan tham gia và thông qua các hoạt động tuyên dương - khen thưởng, động viên kịp thời con em của đoàn viên công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Bộ và Ban Chấp hành các công đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ cụ thể, làm việc có trách nhiệm. Mặc dù 100% thành viên trong Ban Thường vụ là cán bộ kiêm nhiệm nhưng đã duy trì đều đặn chế độ họp hằng tháng để triển khai chỉ đạo các hoạt động công đoàn tích cực, hiệu quả.


Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GDĐT Trịnh Hoài Thu phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GDĐT Trịnh Hoài Thu ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Trên tinh thần cầu thị, nguyên tắc làm việc tập trung dân chủ, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến công đoàn viên, công đoàn trực thuộc để tiếp tục điều chỉnh, đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn đạt hiệu quả, thiết thực.

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ cũng đề nghị các tổ chức Công đoàn trực thuộc tiếp tục bám sát kế hoạch chương trình công tác, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan Bộ GDĐT, của đơn vị và của tổ chức Công đoàn năm 2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình công tác công đoàn và các chỉ tiêu đề ra năm 2020.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT đã tặng giấy khen cho 15 tập thể và 85 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.

Trung tâm Truyền thông giáo dục