Đảng Bộ, Bộ GD&ĐT triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017

GD&TĐ - Sáng 22/7/2017, tại Thanh Hóa, Đảng Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017.


Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo
phát biểu khai mạc Hội nghị

Tới dự và quán triệt Nghị quyết có tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT cùng các đồng chí cấp ủy Ban Chấp hành Đảng bộ, các ban xây dựng Đảng ủy Bộ; cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra các đơn vị trực thuộc Đảng.


Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương
tham dự và quán triệt nghị Quyết

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, Bí thư Đảng Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: “Từ ngày 5 đến 10/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Trung ương 5 của Đảng tiến hành làm việc và thành công tốt đẹp. Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2017, tuy còn nhiều khó khăn, hạn chế song được lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy khối các cơ quan TW, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; sự phối kết hợp các tổ chức, cấp ủy đảng và sự cố gắng của toàn thể đảng viên, Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Hội nghị hôm nay chúng ta có nhiệm vụ quán triệt, triển khai thực hiện 3 nội dung quan trọng của Hội nghị TW 5 khóa XII về kinh tế. Cụ thể: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03-6-2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11- NQ/TW, ngày 03-6-2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQTW, ngày 03-6-2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đây là những nội dung quan trọng, thời gian làm việc không nhiều. Tôi đề nghị các đồng chí đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của hội nghị. Đề nghị các cấp ủy đảng các cấp, các đồng chí chủ chốt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên quán triệt sâu sắc và có hiệu quả các nghị quyết trên góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương và nhiệm vụ năm 2017 của Đảng Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo”.


Quang cảnh hội nghị

Sau hội nghị này Đảng Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tổ chức hội nghị, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động, Kế hoạch hành động, bản thu hoạch cá nhân và chỉ đạo đôn đốc tổ chức hội nghị ở các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ với phương châm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cuối năm 2017.
 

 

Theo Báo GDTĐ