Giáo dục Phú Thọ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05

Trên cơ sở nội dung khâu đột phá của Tỉnh uỷ Phú Thọ về thực hiện Chỉ thị 05 và tình hình thực tiễn của ngành Giáo dục, Sở GD&ĐT đã xác định khâu đột phá: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục đất Tổ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”.

 

Để thực hiện có hiệu quả khâu đột phá, Sở GD&ĐT đã triển khai các nội dung như: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, QĐ 932 của Tỉnh ủy cho trên 1500 đối tượng là Lãnh đạo các phòng GD&ĐT, CBQL các cơ sở GD trên địa bàn tỉnh; ngoài ra còn có đại diện của lãnh đạo huyện, trưởng ban Tuyên giáo, chánh văn phòng các huyện, thị, thành

Xây dựng Chương trình toàn khóa; cụ thể hóa theo năm học với những nội dung, việc làm, giải pháp cụ thể tổ chức triển khai thực hiện; phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh; lựa chọn 05 đơn vị chỉ đạo điểm.


Đồng chí Nguyễn Minh Tường, TUV - Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ tặng Giấy khen cho tập thể là tổ Sử - Giáo dục Công dân (Trường THPT Chuyên Hùng Vương)

Rà soát, bổ sung Quy định chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục đảm bảo thiết thực, sát với điều kiện thực tế, nhiệm vụ của Ngành; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tập thể các cơ sở giáo dục, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến (lần 2) quán triệt, hướng dẫn các cơ sở GD thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ngành; tổ chức lễ ký cam kết thực hiện giữa trưởng phòng ban Sở, Trưởng phòng GD, thủ trưởng các đơn vị GD trực thuộc ký cam kết thực hiện với giám đốc Sở; hướng dẫn CB,GV ký cam kết với thủ trưởng các cơ sở GD.

Chỉ đạo tất cả các cơ sở GD đều phải niêm yết công khai 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và quy định chuẩn mực tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị và coi đó là các nội dung giúp cho CB,GV nhận diện và thực hiện.

Qua chỉ đạo của Ngành cũng như sự chỉ đạo của cấp ủy các huyện, thị, thành các đơn vị cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai sâu rộng trong đơn vị và đến từng cá nhân trong đơn vị. Trong quý III năm 2017 từ đề xuất của các nhà trường và phòng giáo dục và đào tạo, Giám đốc Sở GD&ĐT đã tặng Giấy khen cho một tập thể và một cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó tập thể là tổ Sử - Giáo dục Công dân (Trường THPT Chuyên Hùng Vương) đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh; cá nhân là cô giáo Nguyễn Thị Phương Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Chu Hóa (Việt Trì) trong suốt 36 năm công tác là người luôn tâm huyết với nghề dù ở cương vị là giáo viên hay CBQL và đặc biệt để xây dựng khuôn viên trường mầm non Chu Hóa được khang trang và đẹp hơn cô đã hiến tặng trường 120 m2 đất.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đó là:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Trung ương, tỉnh, Bộ GD&ĐT và của ngành về thực hiện Chị thị 05 sâu rộng trong đội ngũ CB,CC,VC trong ngành tạo sự hưởng ứng, đồng thuận của toàn ngành trong thực hiện Chỉ thị.

Hai là, chỉ đạo các đơn vị hàng năm lựa chọn ít nhất một nội dung, việc làm cụ thể, xây dựng kế hoạch thực hiện, thể hiện sự chuyển biến trong làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các đơn vị; lồng ghép, tích hợp trong giảng dạy các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các cấp học;

Ba là, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị và của Ngành;

Tập trung chỉ đạo sâu sát, cụ thể đối với 05 đơn vị làm điểm đạt hiệu quả cao nhất, sau đó nhân diện rộng toàn Ngành.  

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn giúp đỡ các cơ sở giáo dục thực hiện

Năm là, tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch hàng quý, hằng năm và toàn khóa. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm./.

Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc, Sở GD&ĐT Phú Thọ