Phụ đạo hè 1 tháng cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

Sở GD&ĐT Kon Tum hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức ôn tập hè, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè và tổ chức kiểm tra lại để xét lên lớp cho học sinh cấp THCS và cấp THPT nãm học 2015-2016.

 

Phụ đạo hè 1 tháng cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú 

  

Theo đó, yêu cầu các trường phổ thông dân tộc nội trú phải tập trung học sinh phụ đạo trong hè khoảng 1 tháng để kiểm tra lại và bổ túc kiến thức chuẩn bị cho năm học mới.

Kinh phí phụ đạo trong hè thực hiện trong dự toán chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục được giao năm 2016 của các đơn vị.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc việc tổ chức ôn tập hè, rèn luyện hạnh kiểm trong hè, tổ chức kiểm tra lại và xét lên lớp cho học sinh cấp THCS và cấp THPT năm học 2015-2016 theo đúng Quy chế của Bộ GD&ĐT.

Nội dung cụ thể về tổ chức ôn tập hè như sau: Các trường niêm yết công khai danh sách học sinh không được lên lớp, học sinh kiểm tra lại các môn học, học sinh rèn luyện hạnh kiểm trong hè và thông báo đến từng gia đình của các học sinh này.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các trường lập kế hoạch chi tiết về tổ chức ôn tập các môn học trong hè. Việc rèn luyện hạnh kiểm trong hè thực hiện theo Điều 17 của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT cua Bộ GD&ĐT.

Hiệu trường nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch và xét lên lớp cho học sinh theo quy định.

Lập Phương

(giaoducthoidai.vn)