Kon Tum: Phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

30/05/2016 In bài viết

UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường.

Triển khai hoạt động PBGDPL trong nhà trường 

 

Triển khai hoạt động PBGDPL trong nhà trường

  UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành công văn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường.

Trong đó, trọng tâm của các đơn vị là cần tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, phương pháp giảng dạy các môn học có liên quan đến pháp luật trong nhà trường thuộc phạm vi quản lý.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về PBGDPL thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà trường, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2016.

Các đơn vị trong dịp hè, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn liên quan đến pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phương tiện điện tử, tin học gắn liền với lĩnh vực pháp luật chuyên ngành, phục vụ việc giảng dạy các kiến thức pháp luật trong chương trình.

Ngoài ra, các trường học rà soát, bổ sung các đầu sách pháp luật mới cho thư viện. Các trường cũng cần tăng cường mối quan hệ với cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội của địa phương trong triển khai các hoạt động PBGDPL cho giáo viên và học sinh; quan tâm bố trí kinh phí và bảo đảm nguồn nhân lực để triển khai các hoạt động PBGDPL trong nhà trường...

Để việc PBGDPL thực chất thì một nhiệm vụ quan trọng là cần cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ giảng viên, giáo viên giảng dạy môn liên quan đến pháp luật và học sinh, sinh viên.

Nguyễn Dũng

(giaoducthoidai.vn)