Nhiều học bổng giá trị cao dành cho sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Ngày 11/5, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Tập đoàn Sumitomo tổ chức Bài giảng số 2 năm học 2015-2016 với chủ đề “Hướng tới sự phát triển bền vững – hiện nay chúng ta đang ở đâu?”

Tập đoàn Sumitomo đã thực hiện nhiều bài giảng tại ĐH KTQD từ năm 2008 đến nay

Tập đoàn Sumitomo đã thực hiện nhiều bài giảng tại ĐH KTQD từ năm 2008 đến nay

Đây là bài giảng số 2 trong chuỗi bài giảng được Tập đoàn Sumitomo thực hiện trong năm học 2015-2016. Bài giảng số 1 được thực hiện cuối tháng 11/2015.

Sinh viên dự đủ 2 bài giảng của Tập đoàn Sumitomo, viết bài luận sau khi kết thúc chuỗi bài giảng theo yêu cầu của Tập đoàn Sumitomo - sẽ được nhận chứng chỉ và có cơ hội giành các học bổng có giá trị do Tập đoàn Sumitomo, Nhật Bản tài trợ. Trong các năm qua, nhiều sinh viên của Chương trình Cử nhân Quốc tế, Viện Đào tạo Quốc tế (ĐTQT) đã nhận được học bổng cao khi tham gia Chuỗi bài giảng này.

Căn cứ theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tập đoàn Sumitomo – Nhật Bản, bắt đầu từ năm 2008, Tập đoàn Sumitomo tổ chức chuỗi bài giảng hàng năm về lĩnh vực quản trị kinh doanh dành riêng cho sinh viên của Trường ĐH KTQD.

Đây là một chương trình phối hợp giữa doanh nghiệp và trường học hết sức bổ ích, đem lại cho sinh viên những kiến thức thực tế từ các chuyên gia cao cấp của Tập đoàn Sumitomo. Chương trình còn đem lại cho sinh viên cơ hội được học tập, nghiên cứu trong môi trường quốc tế, cơ hội được đến Nhật Bản khảo sát, thực tế sau bài giảng.

PV

(giaoducthoidai.vn)