Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc: Nguồn VOV1

31/05/2017