Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể: Chuẩn bị cơ sở vật chất như thế nào? Nguồn VOV1

09/05/2017

Ông Phạm Hùng Anh, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp khúc mắc của thính giả Đài tiếng nói Việt Nam qua chương trình Theo dòng thời sự. Điểm mới đáng chú ý của Chương trình giáo dục phổ thông mới là chương trình sẽ được chia làm hai giai đoạn (giáo dục cơ bản, và giáo dục định hướng nghề nghiệp), trong đó để thực hiện tốt giai đoạn định hướng nghề nghiệp đòi hỏi phải có đầu tư về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Vậy, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất được chuẩn bị như thế nào để đáp ứng được yêu cầu chương trình?