Nâng cao tỉ lệ việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học - Nguồn VOV1

09/01/2017

Một vấn đề được nói nhiều trong thời gian vừa qua, đó là sinh viên học xong không có việc làm hoặc phải làm trái nghành, trái nghề; thu nhập không đảm bảo, gây lãng phí nguồn nhân lực trong khi năng suất lao động của Việt Nam đang ở mức thấp trong khu vực. Sinh viên ra trường thất nghiệp bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nhưng mấu chốt là việc đào tạo vượt quá nhu cầu hoặc không phù hợp với nhu cầu của thị trường. Tại Hội nghị giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, được tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua đã nhận định, không nên có cái nhìn bi quan về tỉ lệ sinh viên thất nghiệp, bởi đây không phải là chuyện cá biệt ở Việt Nam, kể cả những nước phát triển. Tại Hội nghị, 271 hiệu trưởng các trường đại học trong cả nước đã bàn thảo nhiều giải pháp nâng cao việc làm cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.