Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Sáng 24/11/2021, tại Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức khai mạc vòng sơ khảo và họp các Hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021.

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học là Giải thưởng quan trọng của sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học. Hàng năm, cơ sở giáo dục đại học tổ chức và trao Giải thưởng cấp cơ sở. Các đề tài đoạt giải cao được hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, chọn lựa và gửi tham dự vòng chung kết trong phạm vi toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức.

Đề tài tham gia xét Giải thưởng ở vòng sơ khảo là những đề tài có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn tốt. Những đề tài đã được triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước sẽ được ưu tiên chọn lựa. Nội dung đề tài đảm bảo liêm chính trong nghiên cứu khoa học và chưa được trao giải thưởng cấp Bộ hoặc tương đương cấp Bộ trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ.

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, giúp sinh viên phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, biến các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.

Giải thưởng cũng đồng thời góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm cho sinh viên; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học.

Năm 2021, Giải thưởng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học đã thu hút 463 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đến từ 98 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước tham gia. Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia thành 6 lĩnh vực với 12 Hội đồng, cụ thể:

+ Lĩnh vực 1 khoa học tự nhiên có 61 đề tài, chia thành 02 Hội đồng;

+ Lĩnh vực 2 khoa học kỹ thuật và công nghệ có 93 đề tài chia thành 02 Hội đồng;

+ Lĩnh vực 3 khoa học y, dược có 28 đề tài chia thành 01 Hội đồng;

+ Lĩnh vực 4 khoa học nông nghiệp 27 đề tài chia thành 01 Hội đồng;

+ Lĩnh vực 5 Khoa học xã hội có 232 đề tài chia thành 05 Hội đồng;

+ Lĩnh vực 6 Khoa học nhân văn có 22 đề tài chia thành 01 Hội đồng.

So với năm 2020, năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, số lượng cơ sở giáo dục đại học gửi các đề tài tiêu biểu tham gia Giải thưởng giảm 5 đơn vị, nhưng số đề tài tăng thêm 02 đề tài. Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT với các điểm mới nâng cao chất lượng giải thưởng.

 

Thành viên Hội đồng khoa học gồm 84 nhà khoa học do Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định thành lập sẽ tiến hành họp, xét chọn trong 2 ngày 13-14/11/2021 và kết quả vòng sơ khảo sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công thông tin điện tử trường Đại học Nha Trang.

Vòng chung khảo và Lễ tổng kết, trao Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2021 tại Trường Đại học Nha Trang.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

In trang