Lịch phát sóng dạy học trên các đài truyền hình ngày 16-03-2019

Lịch phát sóng dạy học trên các đài truyền hình ngày 16-03-2019

 (Thông tin phát sóng liên tục được cập nhật …)

STT

Đài truyền hình

Giờ phát

Môn học

Nội dung học

Nguồn thông tin

1

Hà Nội Kênh 1 (H1)

09h15

Tiếng Anh

Tiếng Anh lớp 9

http://www.hanoi.edu.vn/

2

Hà Nội Kênh 1 (H1)

14h30

Văn

Văn lớp 12

3

Hà Nội Kênh 1 (H1)

15h15

Văn

Văn lớp 12

4

Hà Nội Kênh 1 (H1)

16h00

Địa

Địa lớp 12

5

Đà Nẵng (DanangTV1)

09h00

Toán

Toán lớp 12

http://www.danang.edu.vn/

6

Đà Nẵng (DanangTV2)

09h45

Lịch sử

Lịch sử lớp 12

7

Đồng Nai 1 (ĐN1)

13h30

Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 3

http://sgddt.dongnai.gov.vn/

8

Đồng Nai 1 (ĐN1)

14h10

Toán

Toán lớp 9

9

Nam Định (NTV)

09h25

Toán

Toán lớp 9

http://namdinh.edu.vn/

10

Nam Định (NTV)

15h00

Ngữ văn

Ngữ văn lớp 9

11

Nam Định (NTV) 

17h00

Tiếng Anh

Tiếng anh lớp 9

12

Nghệ An (NTV)

08h00

Ngữ văn

Ngữ văn lớp 9

http://nghean.edu.vn/

13

Nghệ An (NTV)

17h00

Ngữ văn

Ngữ văn lớp 12

14

Thừa Thiên Huế (TRT)

08h00

Ngữ văn

Ngữ văn lớp 12

https://thuathienhue.edu.vn/

15

Thừa Thiên Huế (TRT)

08h35

Vật lý

Vật lý lớp 12

16

Thừa Thiên Huế (TRT)

09h10

Lịch sử

Lịch sử lớp 12

17

Trà Vinh (THTV)

7h45

Toán

Toán lớp 9

http://sgdtravinh.edu.vn/

18

Thái Nguyên (TN1)

09h10

Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 5

http://thainguyen.edu.vn/

19

Thái Nguyên (TN2)

08h20

Tiếng Việt

Tiếng Việt lớp 5

20

Thái Nguyên (TN1)

09h45

Toán

Toán lớp 9

21

Thái Nguyên (TN2)

08h50

Toán

Toán lớp 9

22

Thái Nguyên (TN1)

11h10

Tiếng Anh

Tiếng Anh lớp 9

23

Thái Nguyên (TN2)

10h20

Tiếng Anh

Tiếng Anh lớp 9

24 Khánh Hòa (KTV)

09h00

16h00 (Phát lại)

Toán Toán lớp 9 http://khanhhoa.edu.vn/

         

Cục Công nghệ thông tin