Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 18/09/2021

Thông tin liên tục được cập nhật...
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Lớp Nội dung học Nguồn
Ngày 18/09/2021
Đồng Nai
08:02 ĐN1 Tiếng Anh 6 Unit 1: My new school_Getting started Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Thừa Thiên Huế
08:00 TRT Ngữ Văn 6 Văn bản: À ơi tay mẹ https://thuathienhue.edu.vn/
08:30 TRT Ngữ Văn 6 Văn bản: Về thăm mẹ https://thuathienhue.edu.vn/
09:00 TRT KHTN 6 Bài 17: Tế bào (Tiết 2) https://thuathienhue.edu.vn/
09:30 TRT Tiếng Anh 6 Unit 1: Lesson 6: Skills 2 https://thuathienhue.edu.vn/
10:00 TRT Tiếng Anh 6 Unit 1. HomeLesson 2.3. Pronunciation + Speaking https://thuathienhue.edu.vn/
Cục công nghệ thông tin