Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 17/09/2021

Thông tin liên tục được cập nhật...
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Lớp Nội dung học Nguồn
Ngày 17/09/2021
Thừa Thiên Huế
08:00 TRT Lịch sử và Địa Lí 6 Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ Địa lí (Tiết 2) https://thuathienhue.edu.vn/
08:30 TRT Lịch sử và Địa Lí 6 Bài 3. Nguồn gốc loài người  https://thuathienhue.edu.vn/
09:00 TRT KHTN 6 Bài 17: Tế bào (tiết 1) https://thuathienhue.edu.vn/
09:30 TRT Toán 6 Bài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều (Tiết 1) https://thuathienhue.edu.vn/
10:00 TRT Toán 6 Bài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều (Tiết 2) https://thuathienhue.edu.vn/
Cục công nghệ thông tin