Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 16/09/2021

Thông tin liên tục được cập nhật...
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Lớp Nội dung học Nguồn
Ngày 16/09/2021
Bình Thuận
15:00 BTV Ngữ Văn 9 Các phương châm hội thoại (tt)- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
15:30 BTV Toán 9 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
16:00 BTV Tiếng Anh 9 Unit 1: Write- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
Cục công nghệ thông tin