Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 15/09/2021

Thông tin liên tục được cập nhật...
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Lớp Nội dung học Nguồn
Ngày 15/09/2021
Bình Thuận
15:00 BTV Ngữ Văn 9 Các phương châm hội thoại (tt) Sở GDĐT Bình Thuận
15:30 BTV Toán 9 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai Sở GDĐT Bình Thuận
16:00 BTV Tiếng Anh 9 Unit 1: Write Sở GDĐT Bình Thuận
Đồng Tháp
14:00 THĐT1 Tiếng Anh 9 Bổ trợ kiến thức
Cục công nghệ thông tin