Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 15/09/2021

Thông tin liên tục được cập nhật...
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Lớp Nội dung học Nguồn
Ngày 15/09/2021
Thừa Thiên Huế
08:00 TRT Ngữ Văn 6 Thực hành tiếng Việt: Từ đơn, từ phức https://thuathienhue.edu.vn/
08:30 TRT Ngữ Văn 6 Viết bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích https://thuathienhue.edu.vn/
09:00 TRT KHTN 6 Bài 3 Giới thiệu một số dụng cụ đo  https://thuathienhue.edu.vn/
09:30 TRT Tiếng Anh 6 Unit 1: Lesson 5: Skills 1 https://thuathienhue.edu.vn/
10:00 TRT Tiếng Anh 6 Unit 1. Home Lesson 2.2: Grammar https://thuathienhue.edu.vn/
Cục công nghệ thông tin