Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 14/09/2021

Thông tin liên tục được cập nhật...
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Lớp Nội dung học Nguồn
Ngày 14/09/2021
An Giang
08:00 ATV Tiếng Việt 5 Hướng dẫn học trực tuyến Môn Tiếng Việt lớp 5. Ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Việt cho học sinh vào lớp 5 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
Bình Thuận
08:00 BTV Ngữ Văn 12 Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh/T. phẩm (tt) - (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
08:30 BTV Toán 12 Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (t1)- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
09:00 BTV Tiếng Anh 12 Unit 1: Language Focus- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
15:00 BTV Ngữ Văn 9 Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ 14)- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
15:30 BTV Toán 9 Liên hệ giữa phép nhân, chia và phép khai phương- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
16:00 BTV Tiếng Anh 9 Unit 1: Read- (Phát lại) Sở GDĐT Bình Thuận
Đồng Nai
07:30 ĐN1 Tiếng Việt 5 Ôn tập Tiếng Việt Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
08:02 ĐN1 Ngữ Văn 6 Lắng nghe lịch sử nước mình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
13:30 ĐN1 Toán 6 Chuyên đề 1: Tập hợp và phần tử của tập hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
14:12 ĐN1 Ngữ Văn 10 Khái quát văn học dân gian Việt Nam Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
Đồng Tháp
14:00 THĐT1 Ngữ Văn 12 Bổ trợ kiến thức
14:30 THĐT1 Toán 12 Bổ trợ kiến thức
Thừa Thiên Huế
08:00 TRT Toán 6 Bài 5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên https://thuathienhue.edu.vn/
08:30 TRT Toán 6 Bài 6. Thứ tự thực hiện các phép tính https://thuathienhue.edu.vn/
09:00 TRT KHTN 6 Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành https://thuathienhue.edu.vn/
09:30 TRT Tiếng Anh 6 Unit 1: Lesson 4: Communication https://thuathienhue.edu.vn/
10:00 TRT Tiếng Anh 6 Unit 1. HomeLesson 2.1. New words and Reading https://thuathienhue.edu.vn/
17:20 TRT Tiếng Việt 1 O - o, dấu hỏi https://thuathienhue.edu.vn/
17:40 TRT Tiếng Việt 1 Ô – ô, dấu ngã https://thuathienhue.edu.vn/
18:00 TRT Toán 1 Các số 4 ; 5 ; 6. https://thuathienhue.edu.vn/
20:30 TRT Tiếng Việt 2 Nghe-viết: Đồng hồ báo thức; Chữ hoa Ă, Â https://thuathienhue.edu.vn/
20:50 TRT Tiếng Việt 2 Chữ viết Hoa Ă – Â; Nói và nghe: Kể chuyện: Niềm vui của Bi và Bống https://thuathienhue.edu.vn/
VTV
14:00 VTV7 Tiếng Anh 1 Tiếng Anh lớp 1 https://vtv7.vtv.vn/
14:30 VTV7 Tiếng Việt 1 Tiếng Việt lớp 1 https://vtv7.vtv.vn/
15:00 VTV7 Tiếng Anh 2 Tiếng Anh lớp 2 https://vtv7.vtv.vn/
Cục công nghệ thông tin