Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình ngày 04/04/2020

(Thông tin phát sóng liên tục được cập nhật...)
Tìm kiếm:
Giờ phát Kênh Môn học Nội dung học Nguồn
Ngày 04/04/2020
An Giang
10:00 ATV Toán Toán lớp 9

Góc nội tiếp

http://angiang.edu.vn/
15:00 ATV Toán Toán lớp 12

Nguyên hàm và Tích phân

http://angiang.edu.vn/
Cần Thơ
09:00 THTPCT Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://cantho.edu.vn/
Đồng Nai
07:30 ĐN1 Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9 http://sgddt.dongnai.gov.vn/
08:15 ĐN1 Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://sgddt.dongnai.gov.vn/
13:30 ĐN1 Toán Toán lớp 12 http://sgddt.dongnai.gov.vn/
14:15 ĐN1 GDCD GDCD lớp 12
15:00 ĐN1 Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12
Hà Nội
08:30 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 6 http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 1 (H1) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 9 http://www.hanoi.edu.vn/
09:15 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 7 http://www.hanoi.edu.vn/
10:00 Kenh 2 (H2) Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 8 http://www.hanoi.edu.vn/
13:30 Kenh 2 (H2) Sinh học Sinh học lớp 10 http://www.hanoi.edu.vn/
14:15 Kenh 2 (H2) Lịch sử Lịch sử lớp 10 http://www.hanoi.edu.vn/
14:30 Kenh 1 (H1) Sinh học Sinh học lớp 12 http://www.hanoi.edu.vn/
15:15 Kenh 1 (H1) Địa lý Địa lý lớp 12 http://www.hanoi.edu.vn/
15:45 Kenh 2 (H2) Sinh học Sinh học lớp 11 http://www.hanoi.edu.vn/
16:00 Kenh 1 (H1) Toán Toán lớp 12 http://www.hanoi.edu.vn/
16:30 Kenh 2 (H2) Sinh học Sinh học lớp 11 http://www.hanoi.edu.vn/
19:45 Kenh 2 (H2) Tiếng Việt Tiếng Việt lớp 4 http://www.hanoi.edu.vn/
20:30 Kenh 2 (H2) Tiếng Việt Tiếng Việt lớp 5 http://www.hanoi.edu.vn/
Hải Phòng
08:30 THP Toán Toán lớp 9 http://haiphong.edu.vn/
14:30 THP Toán Toán lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
15:15 THP Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12 http://haiphong.edu.vn/
Khánh Hòa
09:00 KTV Văn Văn lớp 12

Ôn tập tác phẩm "Tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh

http://khanhhoa.edu.vn/
16:00 KTV Văn Văn lớp 12

Phát lại chương trình 16:00

http://khanhhoa.edu.vn/
Nghệ An
17:00 NTV Địa lý Địa lý lớp 12 http://nghean.edu.vn/
Phú Thọ
09:20 PTV Ngữ Văn Ngữ Văn lớp 12

Phát lại

http://phutho.edu.vn/
14:00 PTV GDCD GDCD lớp 12 http://phutho.edu.vn/
22:00 PTV Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 12 http://phutho.edu.vn/
Tiền Giang
15:25 THTG Tiếng Anh Tiếng Anh lớp 9

Từ vựng

http://www.thtg.vn/
Vĩnh Long
14:00 THVL4 Sinh học Sinh học lớp 12 http://vinhlong.edu.vn/
14:30 THVL4 GDCD GDCD lớp 12 http://vinhlong.edu.vn/
Cục công nghệ thông tin