Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 họp phiên thứ nhất

Chiều 16/5, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định số 57/QĐ-BCSĐ ngày 20/3/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT, Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” gồm 17 thành viên do Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng Ban, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Quang cảnh phiên họp

Thành viên Ban Chỉ đạo ngoài các Thứ trưởng Bộ GDĐT còn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Uỷ ban Dân tộc; Bộ Nội vụ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính.

Tại phiên họp đầu tiên, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29; dự thảo đề cương Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 do Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT - đơn vị được giao chủ trì tổng kết chuẩn bị. Các ý kiến cơ bản nhất trí với định hướng chung và thống nhất với các dự thảo, đồng thời bổ sung thêm một số đề xuất liên quan tới việc tổ chức hội thảo, hội nghị, xây dựng chuyên đề, tổ chức khảo sát… phục vụ cho hoạt động tổng kết. Thời gian và tiến độ triển khai các nhiệm vụ cũng được thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận cho ý kiến.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 là nhiệm vụ lớn, khó và đầy thách thức nên việc tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trực tiếp là các thành viên Ban Chỉ đạo có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ trưởng mong muốn các Bộ, ngành, cơ quan sẽ lưu tâm trong phối hợp với Bộ GDĐT và vào cuộc chủ động với từng nội dung, nhiệm vụ liên quan tới các cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng cũng đã có những chỉ đạo cụ thể liên quan đến thời gian, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; ban hành công văn hướng dẫn các địa phương; xây dựng hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết, dự thảo đề án cho giai đoạn tiếp theo; kế hoạch khảo sát…

Trước đó, để việc tổng kết Nghị quyết được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, có sự thống nhất từ trung ương đến địa phương, ngày 4/5/2023, Ban Cán sự đảng Bộ GDĐT và Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc để thống nhất việc phối hợp triển khai giữa Ban giáo Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ GDĐT trong việc tổng kết Nghị quyết 29 và thống nhất dự thảo Kế hoạch tổng kết, dự thảo đề cương Báo cáo.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang