Triển khai nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29

Chiều 4/5, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Dự Hội nghị, về phía Ban Tuyên giáo Trung ương có Trưởng Ban Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Vũ Thanh Mai và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ GDĐT có Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn - Bí thư Ban Cán sự Đảng, các Thứ trưởng: Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Thưởng, Nguyễn Hữu Độ, Ngô Thị Minh, Hoàng Minh Sơn và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Quang cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT báo cáo tiến độ các nội dung công việc chuẩn bị cho tổng kết, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết: Để chuẩn bị xây dựng đề án trình Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT đã phối hợp với các cơ quan, bộ ngành liên quan thành lập Ban Chỉ đạo, tổ biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29. Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, thành lập 5 tiểu ban tổng kết Nghị quyết.

Đến nay về cơ bản đã thống nhất hoàn thiện dự thảo đề cương báo cáo và các văn bản triển khai. Theo đó, dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 có kết cấu gồm 3 phần: Bối cảnh quốc tế, trong nước và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 bảo đảm khoa học, khách quan, thực chất, bám sát Nghị quyết, đề án trình Bộ Chính trị bảo đảm chất lượng, Ban Cán sự Đảng Bộ GDĐT mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ của Ban Tuyên giáo Trung ương trong các nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Trao đổi tại Hội nghị, các ý kiến đều khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29. Các ý kiến trao đổi tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo đề cương báo cáo; đề xuất giải pháp, tăng cường công tác phối hợp để việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 được tiến hành nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện, khách quan, thực chất, đúng tiến độ, tiết kiệm và tránh hình thức…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có những chỉ đạo định hướng, lưu ý trong thực hiện nhiệm vụ tổng kết Nghị quyết 29. Trên tinh thần chủ động, tích cực với chất lượng cao nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, làm sao đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đồng thời lưu ý đến việc chuẩn bị cho nội dung chỉ đạo tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị

Tiếp thu ý kiến của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết: Bộ GDĐT coi tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW là nhiệm vụ lớn, quan trọng, là trọng tâm công tác năm của Bộ GDĐT.

Đây cũng là dịp để ngành Giáo dục cùng nhìn nhận lại các công việc đã triển khai trong 10 năm qua; xác định những vấn đề cần tiếp tục thực hiện và những vấn đề mới trong phát triển giáo dục và đào tạo để đề xuất quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, nhằm tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Ý thức đây là việc lớn, khó, nên theo Bộ trưởng, việc tham gia phối hợp, hỗ trợ, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định thành công của hoạt động tổng kết. Về phía Bộ GDĐT, Bộ trưởng khẳng định: Dù triển khai công việc này có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Bộ GDĐT quyết tâm triển khai và hướng đến chất lượng tốt nhất.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang