Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Sáng 5/11, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì cuộc họp kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030”.

Đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”. Đề tài do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chủ trì thực hiện, PGS.TS Lê Anh Vinh, Phó Viện trưởng phụ trách, làm Chủ nhiệm.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo giữa kỳ, đề tài thực hiện từ tháng 02/2019, đến nay cơ bản hoàn thành các nội dung theo kế hoạch. Đề tài đã tổ chức 01 hội thảo quốc tế, trình bày 06 báo cáo tại 05 hội thảo quốc tế; triển khai hàng chục hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu.

Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp cơ sở khoa học, đóng góp cho việc đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển phát triển giáo dục 2011-2020, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020, và xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 và góp ý dự thảo xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030.

Đề tài cũng đã chuyển giao Bộ chỉ số phát triển giáo dục cho Bộ GDĐT và báo cáo Bộ chỉ số phát triển giáo dục với Uỷ ban Văn hoá Thanh thiếu niên nhi đồng Quốc hội.

Dự kiến, đề tài sẽ tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng giáo dục theo bộ chỉ số được phê duyệt; Tổ chức hội thảo quốc tế và hội thảo quốc gia; Phân tích dự báo xu hướng phát triển giáo dục và đào tạo 2021-2030 và tầm nhìn 2035; Đề xuất Khung Chiến lược phát triển giáo dục 2021-2030 và các khung thành phần và đánh giá tác động dự báo của một số chính sách trong Khung Chiến lược phát triển giáo dục; Bộ số liệu, dữ liệu phục vụ xây dựng và đánh giá Chiến lược phát triển giáo dục.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, đại diện các vụ, cục và chuyên gia độc lập đã đưa ra những góp ý cụ thể, giúp nhóm tác giả hoàn thiện đề tài chất lượng.

Theo chuyên gia độc lập, TSKH Trần Đỗ Nhật Tiến, trong thuyết minh, nhóm nghiên cứu đã thể hiện tâm huyết, mong muốn làm được sản phẩm thực sự có giá trị đóng góp cho xây dựng chiến lược phát triển giáo dục. Trong đó, có những điểm mới như bộ chỉ số đánh giá thực trạng và bộ chỉ số theo dõi, giám sát sự phát triển; bộ dữ liệu, số liệu đánh giá chính xác việc thực hiện; dự báo; đánh giá tác động của một số đề xuất.

Nhấn mạnh sản phẩm của đề tài là khung chiến lược, TSKH Trần Đỗ Nhật Tiến khuyến nghị nhóm nghiên cứu cần tập trung làm nổi bật khung chiến lược chung từ kinh nghiệm của các nước và những điểm Việt Nam có thể học tập, tham khảo.

PGS.TS Lê Anh Vinh cho biết, sau báo cáo giữa kỳ, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung gia công, đóng gói, đảm bảo đáp ứng sản phẩm theo yêu cầu thuyết minh khi nghiệm thu.

Kết luận phiên đánh giá, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, đề tài đã tích cực thực hiện, và cần bám sát thuyết minh, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, vụ, cục liên quan để hoàn thiện đề tài. Trong đó, cần tập trung làm rõ cơ sở lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn của khung chiến lược, trình bày đầy đủ hai bộ chỉ số trong đề tài.

Trên cơ sở bộ chỉ số, đánh giá kỹ hiện trạng, so sánh theo chuỗi thời gian 5, 10 năm trước, so sánh với Việt Nam và so với các nước khác. Đánh giá thực trạng cần đi vào nội dung mấu chốt, hết sức trọng tâm, trọng điểm của hệ thống. Từ đó, phân tích nguyên nhân xuất phát trên cơ sở khoa học và định hướng chiến lược, mục tiêu, giải pháp gắn với nguyên nhân đó. Khung chiến lược tập trung vào giải pháp ưu tiên, trên cơ sở đó đánh giá được tác động.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang