Hè vui khỏe 2020 - Kiến thức về bơi lội và phòng chống đuối nước

Hè vui khỏe 2020, chương trình được sản xuất với sự cố vấn của các chuyên gia có chứng chỉ quốc tế và Vụ Giáo dục Thế Chất (Bộ GDĐT) sẽ giúp các gia đình nhận biết được những rủi ro và hạn chế tối đa vấn đề “đuối nước” ở trẻ em.

Tại đây, các em cũng được tiếp cận những kỹ năng thực tế như phương pháp mặc áo phao đúng cách; những bài tập khởi động trước khi xuống nước; động tác tay chân khi bơi đến trải nghiệm kỹ năng bơi tự cứu. Cuối cùng Chương trình sẽ cung cấp kiến thức đặc biệt về khả năng cứu đuối và sơ cấp cứu tại chỗ,…

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmQ5jM-TsmbyjMp42X5DoaqHlFvWgEAJr

Vụ Giáo dục Thể chất

In trang