Triển khai nhiệm vụ tích hợp, cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Ngày 14/4, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì cuộc họp lấy ý kiến tham vấn về Phương án tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng và thanh toán học phí. Dự họp có đại diện của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước và một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Tại cuộc họp, các đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo tình hình triển khai các thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng và thanh toán học phí trên thực tế; đề xuất ý kiến tham vấn các cơ quan có liên quan để triển khai tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 2 nhóm thủ tục trên nhằm bám sát các yêu cầu tích hợp; tuân thủ quy trình, tiến độ theo quy định tại Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Chánh Văn phòng Bộ GDĐT Trần Quang Nam báo cáo tại cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, các đơn vị thuộc Bộ cùng đại diện của Văn phòng Chính phủ, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đã cùng trao đổi, thảo luận, góp ý cho các phương án được đưa ra, nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt hơn, thuận tiện hơn, an toàn hơn cho người dân, cho người học; tạo cơ hội cho người học được lựa chọn đa dạng các phương thức khi thực hiện các dịch vụ công.

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ và Bộ GDĐT đã phối hợp rất tích cực để triển khai các nhiệm vụ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục.

Bên cạnh đó, đã lựa chọn các dịch vụ công thiết thực đối với người dân (như các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội), các dịch vụ liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt để đẩy mạnh triển khai trong năm 2021 là chủ trương lớn của Chính phủ.

Ông Ngô Hải Phan cũng cho biết, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia mang lại hiệu quả rất lớn cho người dân, doanh nghiệp, tạo sự an tâm của người dân khi sử dụng dịch vụ công.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn giao Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 406/QĐ-TTg. Các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học, Cục Quản lý chất lượng, Vụ Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu kỹ nội dung “đầu bài”, đưa ra mô hình, kịch bản sử dụng dịch vụ công đối với người dùng khi cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo dịch vụ đưa ra tốt hơn, không chỉ chuyển đổi sang chính phủ điện tử mà phải là chuyển đổi số thực sự.

Thứ trưởng cũng yêu cầu sớm thành lập Tổ Công tác triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg, đề xuất lộ trình triển khai đảm bảo khả thi, đưa ra phương án tối ưu nhất mang lại lợi ích cho người học.

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

In trang