Sẽ khen thưởng xứng đáng các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt cải cách hành chính

26/02/2019 In bài viết

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trong cuộc họp triển khai kế hoạch cải thiện các chỉ số cải cách hành chính của Bộ GD&ĐT năm 2019, chiều 26/2. Dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Lê Hải An, Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Văn Phúc; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Bộ.

Những năm gần đây, chỉ số cải cách hành chính của Bộ GD&ĐT được cải thiện đáng kể, đặc biệt năm 2017, Bộ GD&ĐT nằm trong nhóm các bộ, ngành đạt kết quả từ 80/100 điểm trở lên, trong đó nhiều tiêu chí đứng ở vị trí cao như tiêu chí tác động của cải cách đến bộ máy hành chính nhà nước và chỉ số áp dụng công nghệ thông tin, tiêu chí chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tiêu chí về chỉ số thành phần cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp

Năm 2018, Bộ GD&ĐT tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhiều tiêu chí theo bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính đã được cải thiện hơn so với những năm trước đó. Tuy nhiên, cũng còn một số tiêu chí phải tiếp tục được cải thiện để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính.

Dự kiến, kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương năm 2018 sẽ được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố trong thời gian tới. Đây là căn cứ để Chính phủ xếp hạng các Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018.

Triển khai kế hoạch cải thiện các chỉ số cải cách hành chính của Bộ GD&ĐT năm 2019, Bộ trường Phùng Xuân Nhạ lưu ý lãnh đạo các vụ, cục cần phải nhìn nhận đúng vai trò, tầm quan trọng của cải cách hành chính, từ đó xác định những việc cần làm, mức điểm cần đạt theo các chỉ số và chủ động triển khai để đạt được mục tiêu đặt ra một cách thực chất.

Hàng quý, nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính sẽ được tổng hợp để đưa thành một nội dung thảo luận trong giao ban Bộ GD&ĐT. Đồng thời, xác định rõ các cá nhân, đơn vị làm tốt để có hình thức khen thưởng xứng đáng, ngược lại sẽ có hình thức phê bình với các cá nhân, đơn vị chưa thực hiện tốt.

Đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến, Bộ trưởng yêu cầu phải triển khai nghiêm túc hệ thống này, chấm dứt tình trạng có dịch vụ công trực tuyến mà vẫn tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tiếp. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các cá nhân, đơn vị nắm biết các dịch vụ, cũng như quy trình của các dịch vụ công trực tuyến mà Bộ đang triển khai.

Bộ GD&ĐT hiện triển khai 9 dịch vụ công trực tuyến: 3 dịch vụ công ở mức độ 3 và 6 dịch vụ công ở mức độ 4. Việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến thời gian qua đã nhận được những phản hồi tích cực từ các cá nhân, tổ chức thực hiện dịch vụ. Bộ GD&ĐT đang tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hệ thống này để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính.

Trước đó, ngày 27/12/2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Theo kế hoạch này, năm 2019, Bộ GD&ĐT sẽ triển khai 8 nhiệm vụ cải cách hành chính bao gồm: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện thể chế trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện Đề án cải cách hành chính. 

Ngày 30/01/2019, Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục