Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

01/02/2019 In bài viết

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2019.

Theo đó, năm 2019, Bộ GD&ĐT sẽ tích cực triển khai các hoạt động kiểm soát các TTHC quy định tại các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD&ĐT theo quy định, bao gồm: Đánh giá tác động của TTHC; tham vấn, lấy ý kiến về quy định TTHC.

Nghiêm túc công bố, công khai các TTHC mới ban hành, các TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, các TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC nhằm đánh giá khách quan và đúng thực trạng việc quy định và thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Bộ GD&ĐT cũng đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC đảm bảo cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ TTHC thông qua một số giải pháp cụ thể như: Áp dụng nguyên tắc tự chịu trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm việc thực hiện TTHC; Áp dụng các hình thức trong thực hiện TTHC như: chuyển từ hình thức đăng ký, xin cấp phép sang thông báo;

Giảm số lần thực hiện TTHC; kéo dài tối đa thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ là két quả của TTHC; đơn giản hóa trình tự thực hiện; đa dạng hóa cách thức giải quyết; Giảm thiểu việc phát sinh các hồ sơ, giấy tờ trong quá trình thực hiện TTHC như: bãi bỏ việc xin xác nhận giấy tờ; bãi bỏ các yêu cầu cung cấp hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; bãi bỏ quy định phải được sự chấp thuận hoặc xác nhận đủ điều kiện do không cần thiết hoặc trùng lặp trong việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện theo yêu cầu của TTHC;

Áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, giảm chi phí thực hiện không cần thiết cho cá nhân, tổ chức; Phân cấp thực hiện một cách khoa học, tránh quá tải tại các đầu mối giải quyết TTHC; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích họp lên cống dịch vụ công trực tuyến của Bộ; Tăng cường việc chia sẻ dữ liệu, dùng chung cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan hành chính.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

File đính kèm