Bộ GDĐT xếp thứ 3 về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT 2017

GD&TĐ - Năm 2017 Bộ GD&ĐT đứng thứ 3 trên tổng số 20 bộ, ngành về chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT Việt Nam (Vietnam ICT Index).


Giáo viên các phổ thông hiện đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy – học

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) mới được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, kết quả xếp hạng chung năm 2017 đã xếp hạng Bộ GD&ĐT đứng thứ 3 trên tổng số 20 bộ, ngành có dịch vụ công trực tuyến, đứng sau Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Kết quả này ghi nhận nỗ lực, thành tích của Bộ GDĐT triển khai nhiệm vụ trọng tâm tăng cường ứng dụng CNTT năm 2017 vừa qua.

Cụ thể: Về công tác xây dựng, triển khai quy hoạch, kế hoạch, văn bản ứng dụng CNTT, năm 2017, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”;

Đến nay đã có 52 tỉnh/thành phố ban hành Đề án hoặc Kế hoạch thực hiện; Lần đầu tiên Bộ GD&ĐT ban hành mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông (tiếp cận khung kiến trúc chính phủ điện tử do Bộ TTTT hướng dẫn);

Bộ GD&ĐT đã tăng cường năng lực đảm bảo an toàn thông tin, là một trong 3 bộ đầu tiên của cả nước tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho hơn 100 cán bộ công chức tại các đơn vị trực thuộc Bộ và cho 63 cán bộ chuyên trách CNTT của các sở GD&ĐT toàn quốc.

Về ứng dụng CNTT, Bộ đã triển khai thành công hệ thống phần mềm quản lý hành chính điện tử (e-Office) tới 100% cán bộ cán bộ, viên chức. Cổng thông tin điện tử của Bộ hoạt động ổn định. Bộ đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

Về dịch vụ công trực tuyến, năm 2017, Bộ đã hoàn thành xây dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp 4 dịch vụ mức độ 4 và 20 dịch vụ mức độ 3. Đặc biệt, Cổng thông tin tuyển sinh là một dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; công khai đề án tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất lượng của trên 300 trường ĐH.

Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT-TT Việt Nam (Vietnam ICT Index) là báo cáo thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với Hội Tin học Việt Nam (VAIP) thực hiện từ năm 2005 đến nay. Báo cáo nhằm giúp các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp xác định vị trí, hiện trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT trong bức tranh tổng thể của cả nước. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp, định hướng phù hợp nhằm cải thiện việc ứng dụng CNTT của từng bộ, ngành, địa phương nói riêng và của cả nước nói chung, xây dựng thành công Chính phủ điện tử.

Bá Hải

(Báo điện tử Giáo dục và Thời đại)