Thi khám phá khoa học dữ liệu của ASEAN

Quỹ ASEAN và Công ty SAP thông báo nhận đơn đăng ký Cuộc thi ADSE (Khám phá khoa học dữ liệu ASEAN). Đối tượng tham dự là sinh viên từ 16 tuổi trở lên đang học đại học tại các trường đại học trong cả nước.

Các đội tham gia đăng ký trước ngày 31/7/2017 và nộp bài thi trước ngày 11/9/2017. Mọi chi tiết tham khảo tại www.aseandse.org.