Công điện Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

CÔNG ĐIỆN
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Điện:
Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học,
cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ

Trong những ngày qua, mưa lũ nghiêm trọng đã xảy ra tại các tỉnh Miền trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,.. và một số địa phương khác gây ngập sâu, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân và các cơ sở giáo dục.

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện nghiêm các công việc sau đây:

1. Đối với các trường, điểm trường nằm trong vùng bị lũ lụt, nguy hiểm hoặc đường đến trường bị lũ lụt nguy hiểm thì cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Thực hiện các phương án đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất các công trình trường, lớp học.

2. Đối với các trường, điểm trường bị ngập lụt dài ngày có thể bố trí nơi học tạm tại các điểm theo đúng phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai của các cơ sở giáo dục và địa phương đã phê duyệt nhưng phải đảm bảo an toàn.

3. Điều chỉnh kế hoạch dạy học và lên phương án dạy bù đối với các cơ sở giáo dục phải nghỉ học dài ngày do lũ lụt để đảm bảo chương trình giáo dục.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.  

File đính kèm